Stanislas Pro

Onderwijs in 4 fases

Bij ons op school doorloop je het onderwijs in vier fases. 

Basisfase
Oriëntatiefase
Profielfase
Afrondingsfase

leerjaar 1
leerjaar 2
leerjaar 3 en 4
leerjaar 5


Basisfase

De basisfase staat in het teken van oriëntatie, verkenning en de ontwikkeling van zelfredzaamheid.  Je maakt bovendien kennis met de basis van de 5 profielen die we aanbieden. Zo ontdek je wat jouw aanspreekt en wat niet. IN dit leerjaar krijg je een mix van algemene vakken (zoals Nederlands, rekenen en Engels) en praktijkvakken (zoals koken, zorg & welzijn, beeldende vorming en ICT). Daarnaast oefenen we met het zelfstandig maken van keuzes, sociale vaardigheden en fit en gezond blijven. 

Oriëntatiefase 

In deze fase zet je jouw verkenningstocht voort. Uit een aanbod van 5 profielen kies je 3 profielen waarin je je verder gaat ontwikkelen. Aan het eind van het tweede jaar kies je met welk profiel je verder wilt gaan.

Profielfase

Wat op school wordt geleerd, wordt geoefend tijdens stagelopen.
In leerjaar 3 ga je drie periodes op stage. Op deze manier doe je waardevolle kennis en vaardigheden op. In een stageperiode ben je één dag per week op stage en vier dagen per week op school. Zowel de stage als de vakken op school zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan het gekozen beroepsprofiel. 
In leerjaar 4 maak je een definitieve keuze voor één van de vijf profielen. Ook start je met het Entreeprogramma. Deze opleiding geeft jou de mogelijkheid om op onze school en MBO niveau 1-diploma te halen. Je gaat nu gaat drie dagen per week op stage en bent twee dagen per week op school. 
Als je tijdens het stagelopen ontdekt dat het gekozen profiel toch niet helemaal bij je past, dan kun je het profiel wijzigen en de volgende stageperiode doorlopen in een ander profiel. De mentor volgt jouw ontwikkeling op de voet en begeleidt je bij het keuzeproces.
Ook kun je in deze fase diverse branchegerichte certificaten behalen. Daarmee laat je zien dat je bekwaam bent in een specifiek vakgebied, Dit maakt je extra aantrekkelijk voor werkgevers. We stimuleren je dan ook om zoveel mogelijk branchegerichte certificaten te halen.   

Afrondingsfase 

In leerjaar 5 ga je in principe verder in het gekozen beroepsprofiel. Net als in leerjaar 4 loop je nu ook nu drie dagen per week stage. Tegelijkertijd besluit je waar je straks in wilt uitstromen: richting arbeid of vervolgonderwijs. Die keuze bepaalt of je wordt gekoppeld aan een arbeidsklas of een Entreeklas. 
Je sluit de opleiding af met ofwel een Pro-diploma inclusief praktijkverklaringen en behaalde branchecertificaten ofwel met het Entree-diploma.