Stanislas Pro

Veilige school

We doen ons best om een prettige sfeer te creëren waarin jij, je medeleerlingen en onze collega's zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld in onze school onaanvaardbaar zijn.

In de onderbouw krijgen jij en je medeleerlingen de Rots-en-Water-training. Dit is een erkende sociale vaardigheidstraining.  Tevens bieden we, wanneer nodig, op groepsniveau extra Rots-en-Water-training en/of individueel de Kanjertraining aan.
Om goed zicht te houden op de beleving van veiligheid, laten we je elk jaar  om verschillende vragenlijsten in te vullen. Hierin vragen we naar hoe je je voelt in de school en in de klas.  De uitkomsten bespreken we met de coördinator passend onderwijs (copa), de teamleider en de mentoren. Zijn er opvallende dingen? Dan bespreken we die natuurlijk ook met jou en/of je klas en kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. 

Wij zijn er trots op dat onze leerlingen erg positief zijn over de veiligheid en welbevinden.

Wil je weten hoe wij scoren? Check dan de resultaten op de website van 'Scholen op de kaart

De mentor en het ondersteuningsteam hebben oog voor jouw welbevinden. De coördinator passend onderwijs is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. 
De anti-pestcoördinator is verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid en is het aanspreekpunt voor jou, je ouders/verzorgers en medewerkers van onze school.