Stanislas Pro

Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat ook leerlingen en ouders/verzorgers meepraten over het beleid en beslissingen van de school. Daarom hebben wij een leerlingenraad en medezeggenschapsraad. 

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Deze raad gaat regelmatig met de schoolleiding in gesprek over schoolzaken zoals aanpassingen van het schoolgebouw, invulling van keuze-uren en de raad ondersteunt de school met het organiseren van activiteiten en festiviteiten. Alle leerlingen kunnen zich elk jaar verkiesbaar stellen voor de Leerlingenraad. Wil je ook meepraten in de Leerlingenraad? Meld je dan aan via de mentor van je klas.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. De schoolleiding vraagt de MR om advies, bijvoorbeeld als het schoolreglement veranderd wordt, bij aanpassingen van het schoolgebouw of hoe de ouderbijdrage besteedt gaat worden. Ook heeft de MR advies- en instemmingsrecht. De MR vergadert enkele keren per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat uit:

  • Dhr. K. Van der Hoeven – medewerker
  • Mw. R. Dihal - medewerker
  • Mw. N. Abounasr - ouder
  • Mw. E. van der Pennen - ouder


Wilt u aansluiten bij de MR? Neem dan gerust contact op via op met de voorzitter van de MR, dhr. K. van der Hoeven via hoek@stanislascollege.nl