Stanislas Pro

Jij in de maatschappij

Wij vinden het belangrijk dat je oog hebt voor de ander. Jij maakt onderdeel uit van onze maatschappij en kunt daaraan een bijdrage leveren. Daarom is er bij ons op school veel aandacht voor burgerschapsvorming. Samen met onze leerlingen zetten we ons regelmatig in voor de maatschappij, goede doelen en het milieu. Wat we doen?

In samenwerking met Stichting KEI maken leerlingen in het arbeidstrainingscentrum fietsen klaar voor inwoners uit Rijswijk. Ook worden er babypakketten samengesteld voor jonge ouders die weinig geld te besteden hebben. Tijdens de jaarlijkse Stanislasdag zamelen we geld of spullen in voor een doel dat we gezamenlijk uitkiezen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld voor een klein bedrag hun nagels laten lakken of wordt er een rommelmarkt georganiseerd. 

Alle leerlingen volgen in leerjaar 2 een maatschappelijke stage (MAS) van 30 uur. Deze stage vindt plaats buiten de school zodat je echt ervaring opdoet in het vrijwilligerswerk. Op deze manier kan je een actieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Je leert hoe het is om je in te zetten voor anderen. Ook maak je kennis met groepen in de maatschappij die ondersteuning nodig hebben. De MAS organiseer je zelf en kan bijvoorbeeld worden gedaan bij een (sport)vereniging of in de zorg.