Stanislas Pro

Oudercontact

Goed contact met ouders vinden wij erg belangrijk. Wij betrekken u als ouder dan ook volop bij de studievoortgang van uw kind. Zo weet u hoe het met uw kind gaat op school en of er eventueel ondersteuning nodig is waar u een rol in kunt spelen.

Leerlingenvolsysteem Profijt en Magister

U kunt de vorderingen van uw kind volgen in ons leerlingvolgsysteem Profijt. 
De mentoren houden hierin de vorderingen van uw kind bij. 
Alle algemene leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Hier worden de aanwezigheid, het rooster en eventuele roosterwijzigingen zien. U en uw kind krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een eigen inlogcode voor Profijt en Magister.


Gegevens gewijzigd? In Magister kunt u zelf uw telefoonnummer en e-mailadres aanpassen. Overige aanpassingen kunt u doorgeven aan de administratie.
Klik hier voor meer informatie over Magister.


HOYapp

In onze communicatie naar u als ouder en naar leerlingen gebruiken wij de HOYapp. Met deze app heeft u één centrale plek voor alle communicatie met de school, formulieren, nieuws en de kalender. De HOYapp voldoet aan het privacyreglement en de AVG. De HOYapp is te downloaden in de App Store en in de Google Play Store.

Gesprekavonden over Ignatiaanse Pedagogiek

In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een inleidende lezing komt u met ouders van alle zes scholen het Stanislascollege tijdens vier avonden bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over een thema. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de HOYapp.