Stanislas Pro

Vakken en lessen

Op het Stanislas Pro krijg je praktijkvakken, theorievakken en enkele overige vakken. 

Theorievakken

Theorievakken noemen wij AVO-vakken. AVO is de afkorting van algemeen vormend onderwijs. De AVO-vakken die je krijgt zijn Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap en wereldoriëntatie. Deze worden in elk leerjaar gegeven.

Vijf brede prakijkprofielen

Dit zijn de profielen waarin leerlingen zich kunnen oriënteren en bekwamen.

1. Economie & Ondernemen (winkel, ondernemen en logistiek)
2. Dienstverlening & Zorg: Zorg, Welzijn & Fastservice
3. Orde & Toezicht, Sport & Recreatie
4. Media & Vormgeving (ICT, programmeren en repro)
5. Natuur & Techniek (Bouw, wonen & onderhoud, installatie & elektrotechniek, mobiliteit, groen en duurzaamheid)

Zoals je ziet, is elk profiel behoorlijk breed. Die keuze hebben we bewust gemaakt, om ervoor te zorgen dat leerlingen straks binnen hun uitstroomprofiel breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de profielen zo goed mogelijk aansluiten op het mbo.

Economie & Ondernemen

Het profiel Economie & Ondernemen staat in het teken van het werken in een (eigen) bedrijf. Leerlingen gaan aan de slag binnen vier onderdelen - winkel, ondernemen, design en atelier – en maken kennis met alles wat daarbij komt kijken. Bovendien ontwikkelen ze vaardigheden die ze nodig hebben in de praktijk. Bijvoorbeeld? Goederen inkopen en opslaan in een magazijn. De voorraad bijhouden. Kleding ontwerpen en bedrukken. Producten presenteren, offline of digitaal. Een verkoopgesprek voeren. Service verlenen. Klangericht denken. Met een kassasysteem werken. Maar ook: op tijd op je werk komen. Communiceren. Samenwerken.  

Dienstverlening & Zorg (Zorg, welzijn en fastservice)

Het profiel Dienstverlening is heel breed en omvat de richtingen Zorg, Welzijn en Fastservice. Dit profiel is aantrekkelijk voor leerlingen die graag andere mensen helpen, of het leuk vinden om eten te bereiden en te verkopen. Een deel vindt een baan in zorg- en welzijnsinstellingen en gaat werken met ouderen of andere doelgroepen; een ander deel gaat aan de slag in de fastfoodsector of in de uiterlijke verzorging. Leerlingen die kiezen voor Zorg of Welzijn leren onder meer goed te luisteren. Vriendelijk, geduldig en behulpzaam te zijn. Mensen op hun gemak stellen. Mensen verzorgen en ondersteunen. Activiteiten organiseren en begeleiden. Handelingen in de thuiszorg verrichten, EHBO verlenen. Leerlingen die een toekomst zien in de fastservice leren klantgericht en flexibel zijn. Met stress omgaan.  Goederen ontvangen en opslaan. Producten leren kennen. Veilig en hygiënisch werken. Omgaan met keukengereedschappen en -apparatuur. En vooral alle leerlingen binnen dit profiel geldt dat je leert wat er van een werknemer wordt verwacht. Bijvoorbeeld op tijd komen. Goed communiceren met cliënten/klanten en collega’s. Samenwerken.

Orde & Toezicht, Sport & Bewegen,

Ook binnen het profiel Orde & Toezicht, Sport & Bewegen krijgen leerlingen de kans zich op een heel breed terrein te oriënteren. De verschillende richtingen hebben raakvlakken met elkaar en bieden tegelijkertijd de kans om in heel verschillende banen terecht te komen. Dit profiel is aantrekkelijk voor leerlingen die affiniteit hebben met beveiligings-, toezicht-of handhavingswerk. Dat kan zowel in de publieke sector zijn (o.a. bij Defensie) als in de private. Je leert surveilleren, receptiewerk doen, rapporteren en preventief toezicht houden, maar ook jezelf verdedigen, levensreddend handelen, brandpreventie en -bestrijding. En je leert het belang van een dienstverlenende houding, vriendelijk, correct en duidelijk communiceren, rustig blijven als het kan en ingrijpen als het moet. Leerlingen die graag sport- en spelactiviteiten organiseren en het leuk vinden om groepen hierin te begeleiden, gaan zich bekwamen in de richting sport en recreatie. Zij leren diverse sporten begeleiden, een groep enthousiasmeren, coachen, scheidsrechter spelen. Zowel duidelijk zijn als geduldig en begripvol. Activiteiten organiseren en op een doelgroep afstemmen. De leiding nemen, flexibel zijn, afspraken nakomen, anderen aanspreken, duidelijk communiceren en samenwerken. 

Media, Vormgeving & ICT

Net als de andere profielen, biedt ook het profiel Media, Vormgeving en ICT leerlingen de mogelijkheid om zich in de volle breedte te oriënteren en te ontdekken welke richting het best bij hen past. Sommige leerlingen voelen zich meer aangetrokken tot de technische aspecten, terwijl andere meer hebben met de design kant of juist een combinatie van alles interessant vinden. Je moet in elk geval iets hebben met digitale middelen, vervolgens is het aan jou in welke richting je je verder wilt ontwikkelen.  De leerling met interesse voor ICT doet basiskennis op over netwerken, computers en printers. Je leert hoe je een laptop gebruiksklaar kunt maken, software kunt installeren en onderdelen van computers kunt vervangen of repareren. Hoe je incidenten registreert. En hoe je als support medewerker klanten kunt helpen bij het oplossen van problemen. Ga je meer de Vormgevingskant op, dan leer je onder meer werken met ontwerpprogramma’s als Photoshop, InDesign en Illustrator. Hoe je tekst, afbeeldingen en ontwerp samen kunt brengen in digitale bestanden die je online plaatst of aanlevert bij een drukker. Je leert hoe je – schetsend met de hand of in een 2D- of 3D programma - ontwerpen vertaalt naar een ontwerp. En als social media helemaal jouw ding is, ligt de nadruk op het begrijpen hoe verschillende media werken, het aanleren van marketing- en communicatietechnieken en het maken van social media middelen.    

Natuur en Techniek

Het profiel Natuur & Techniek past vaak goed bij leerlingen die graag met hun handen werken en/of graag buiten bezig zijn. De uitstroomrichtingen zijn ook hier heel divers. Gemeenschappelijk zijn onder andere materiaal (of planten)kennis, leren werken met gereedschappen en veilig werken. Binnen de richting bouw, wonen en onderhoud leer je verschillende materialen kennen en die bewerken met machines en gereedschappen. Je leert tekeningen lezen, passen en meten en onderdelen in elkaar zetten. Je leert schuren, schilderen en spuiten. Binnen installatie- en elektrotechniek leer je installaties aanleggen voor bijvoorbeeld gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering. Je leert onderdelen monteren,  demonteren je leidingsystemen en installaties testen. Binnen de richting mobiliteit leer je hoe auto’s en fietsen in elkaar zitten. Je leert hoe je onderhoud kunt plegen en hoe je (eenvoudige) onderdelen kunt monteren en repareren. Als je bezig gaat met energie & techniek leer je welke verschillende energiebronnen er zijn en hoe die  bijdragen aan de energietransitie. Je leert ook hoe je installatiewerkzaamheden voorbereidt, deelproducten assembleert, en componenten demonteert. Je leert kabels en leidingen aanleggen. Je leert hoe koelsystemen werken en hoe je die kunt  controleren. Binnen de richting groen leer je over planten en bomen en hoe je die kunt verzorgen onderhouden. Je leert werken met de machines en gereedschappen die je hiervoor nodig hebt. Daarnaast komt het onderdeel duurzaamheid ruim aan bod. Hoe gaan we om met onze planeet? Wat zijn natuurlijke bronnen en hoe kunnen we het beste recyclen? Op een goede manier met onze planeet omgaan is een belangrijk doel voor de toekomst. Het past ook bij de kernwaarden van de Ignatiaanse pedagogiek; kortom, alle reden om dit aan onze leerlingen mee te geven.

Tot slot. Ook bij de laatste profielen geldt voor alle leerlingen dat je leert wat er van een werknemer wordt verwacht. Hierbij kan je denken aan; op tijd komen, samenwerken en goed communiceren met cliënten/klanten en collega’s. 

Overige vakken

Naast de vakken die hierboven genoemd worden krijg je ook gym, muziek, koken en digitale geletterdheid.