Stanislas Pro

Begeleiding en ondersteuning

We willen je zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Heb je moeite met een vak of zit je niet lekker in je vel? Je kan altijd bij iemand terecht die je kan helpen.

Mentor

Jouw klas heeft een eigen mentor die jou en je klasgenoten begeleidt. Met je mentor heb je het meeste contact. Je hebt regelmatig een gesprek met je mentor, zodat hij/zij goed weet hoe het met je gaat. Als je een vraag hebt, kun je deze stellen aan je mentor. Ook is je mentor het aanspreekpunt voor je ouders. 

Als je extra ondersteuning nodig hebt, dan zal jouw mentor samen met jou op zoek gaan naar een passende oplossing. Je mentor overlegt dan met de teamleider, maatschappelijk werker of orthopedagoog. Net wat jij nodig hebt.

Contactpersonen

Jij of de ouders  kunnen bij zorgen, vragen of problemen ook altijd terecht bij de coördinator passend onderwijs, mevrouw W. Kemper (kemw@stanislascollege.nl) of de leerlingbegeleider, de heer K. van der Hoeven (hoek@stanislascollege.nl).

Ouder- en Jeugdsteunpunt Haaglanden

Het Ouder- en Jeugdsteunpunt is er voor ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs. Op de site vind je informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Zie www.ojsp-haaglanden.nl.

Onderwijs dat bij je kind past. Soms is daar iets extra's voor nodig. Dat kan van alles zijn: extra begeleiding of een omgeving met minder prikkels. Krijgt jouw kind de juiste ondersteuning op school? Het is goed om daarover te praten. Met je kind en met school.

Kom je er niet uit? Dan kun je bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt terecht. Ze luisteren naar je verhaal en denken met je mee.
Meer weten? Bekijk de website www.ojsp-haaglanden.nl

Liever direct contact?
- Bel: 070-3156356
- App: 06-38852473
- Mail: info@ojsp-haaglanden.nl

SWVZHW

De stichting regionaal samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs (SWVZHW) bestaat uit 16 schoolbesturen met ruim 55 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend onderwijsplaats voor 38.000 leerlingen in onze regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Meer informatie kunt u vinden op de website:
Samenwerkingsverband Zuid Holland West