Stanislas Pro

Begeleiding en ondersteuning

We willen je zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Heb je moeite met een vak of zit je niet lekker in je vel? Je kan altijd bij iemand terecht die je kan helpen.

Mentor

Jouw klas heeft een eigen mentor die jou en je klasgenoten begeleidt. Met je mentor heb je het meeste contact. Je hebt regelmatig een gesprek met je mentor, zodat hij/zij goed weet hoe het met je gaat. Als je een vraag hebt, kun je deze stellen aan je mentor. Ook is je mentor het aanspreekpunt voor je ouders. 

Als je extra ondersteuning nodig hebt, dan zal jouw mentor samen met jou op zoek gaan naar een passende oplossing. Je mentor overlegt dan met de teamleider, maatschappelijk werker of orthopedagoog. Net wat jij nodig hebt.

Contactpersonen

Jij of de ouders  kunnen bij zorgen, vragen of problemen ook altijd terecht bij de coördinator passend onderwijs, mevrouw W. Kemper (kemw@stanislascollege.nl) of de leerlingbegeleider, de heer K. van der Hoeven (hoek@stanislascollege.nl).