Stanislas Pro

Afgestemd op jou

Om jouw talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, stellen we samen met jou en je ouders een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) op. Hierbij gaat het om wat jij wil bereiken bij ons op school: wat vind je leuk en wat wil je gaan doen? In het plan geef je aan waar je de komende periode aan gaat werken. Dit kan een vak zijn, het behalen van bepaalde certificaten, maar ook bepaalde vaardigheden die je bijvoorbeeld nodig hebt voor je stage. Je bespreekt het IOP IOP regelmatig met de mentor. Als het nodig is stellen jullie het IOP bij.  

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Elk schooljaar heb je drie OPP-gesprekken met de mentor en je ouder(s)/verzorger(s). In het OPP staan jouw verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen.