Stanislas Pro

Afgestemd op jou

Om jouw talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, stellen we samen met jou en je ouders een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) op. Hierbij gaat het om wat jij wil bereiken bij ons op school: wat vind je leuk en wat wil je gaan doen? In het plan geef je aan waar je de komende periode aan gaat werken. Dit kan een vak zijn, het behalen van bepaalde certificaten, maar ook bepaalde vaardigheden die je bijvoorbeeld nodig hebt voor je stage. 

Elk schooljaar heb je drie IOP-gesprekken met je mentor en je ouders. Samen kijken we hoe jouw plan verloopt. Ook wordt in dit gesprek jouw Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken. Hierin staan jouw verwachte uitstroomniveau en je persoonlijke onderwijsdoelen.